DEQAR Verifiable Credential - proof of concept

GET /connectapi/v1/letstrust/vc/issue/7294
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Cache-Control: max-age=86400
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "@context": [
    "https://www.w3.org/2018/credentials/v1",
    "https://data.deqar.eu/context/v2.jsonld",
    "https://w3id.org/security/suites/jws-2020/v1"
  ],
  "id": "https://data.deqar.eu/report/7294",
  "type": [
    "VerifiableCredential",
    "DeqarReport"
  ],
  "issuer": {
    "id": "did:web:data.deqar.eu",
    "onBehalfOf": {
      "id": "https://data.deqar.eu/agency/38",
      "type": "EqarRegisteredAgency",
      "acronym": "PKA",
      "name": "Polish Accreditation Committee",
      "registrationValidFrom": "2008-12-01T00:00:00Z",
      "registrationExpirationDate": "2023-05-31T00:00:00Z"
    }
  },
  "credentialSubject": {
    "authorizationClaims": {
      "accreditationType": "programme",
      "decision": "positive",
      "report": [
        "http://backend.deqar.eu/reports/PKA/20190204_1400_UAM_KALISZ_edukacja_muzycz.pdf"
      ],
      "limitQualification": [
        {
          "title": "Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej"
        }
      ],
      "accreditationStatus": "part of obligatory EQA system",
      "accreditationActivity": "Programme evaluation (ex-post)",
      "id": "https://data.deqar.eu/report/7294#subject=https://data.deqar.eu/institution/1962",
      "limitJurisdiction": [
        "https://data.deqar.eu/country/138"
      ]
    },
    "id": "https://data.deqar.eu/institution/1962",
    "type": "DeqarInstitution",
    "name": "Adam Mickiewicz University in Poznań",
    "eterID": "PL0190",
    "identifiers": [
      {
        "id": "https://data.deqar.eu/institution-identifier/1962",
        "identifier": "00000129300000",
        "resource": "PL-ETER.BAS.NATID"
      },
      {
        "id": "https://data.deqar.eu/institution-identifier/7805",
        "identifier": "PL POZNAN01",
        "resource": "Erasmus"
      },
      {
        "id": "https://data.deqar.eu/institution-identifier/9364",
        "identifier": "amu.edu.pl",
        "resource": "SCHAC"
      },
      {
        "id": "https://data.deqar.eu/institution-identifier/9365",
        "identifier": "E10209035",
        "resource": "Erasmus-Charter"
      },
      {
        "id": "https://data.deqar.eu/institution-identifier/9366",
        "identifier": "999886865",
        "resource": "EU-PIC"
      },
      {
        "id": "https://data.deqar.eu/institution-identifier/9367",
        "identifier": "PL7770006350",
        "resource": "EU-VAT"
      },
      {
        "id": "https://data.deqar.eu/institution-identifier/19751",
        "identifier": "IAU-020717",
        "resource": "WHED"
      }
    ],
    "legalName": "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
    "location": [
      "Kalisz, Poland",
      "Poznań, Poland"
    ],
    "foundingDate": "1919-01-01T00:00:00Z"
  },
  "credentialSchema": {
    "id": "https://data.deqar.eu/schema/v1.json",
    "type": "JsonSchemaValidator2018"
  },
  "issuanceDate": "2018-04-26T00:00:00Z",
  "validFrom": "2018-04-26T00:00:00Z",
  "expirationDate": "2024-04-26T00:00:00Z",
  "proof": {
    "type": "JsonWebSignature2020",
    "creator": "did:web:data.deqar.eu",
    "created": "2024-04-16T08:25:17Z",
    "verificationMethod": "did:web:data.deqar.eu",
    "jws": "eyJiNjQiOmZhbHNlLCJjcml0IjpbImI2NCJdLCJhbGciOiJFUzI1NksifQ..sZC0RLap5neF1tho9I3rPvOyifsCSvg_6Wc6938f_sqFIftdB4J18BM8Mk83gLBJUnynH4o2_ejikd5Js_LTGA"
  }
}